منوی دسترسی
اهمیت دو زبانه بودن

کودک دو زبانه

کودک دو زبانه

داشتن کودک دو زبانه گاه انتخاب است و گاه اجبار اینکه والدین به انتخاب خود امکان دو یا چند زبانه بودن را برای بچه ها ایجاد کنند تاثیرات بسیار زیادی بر هوش فردی و اجتماعی کودک دارد.


انواع کودک دو زبانه

در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا کودکان با یادگیری دو زبان بزرگ می شود که به آنها کودک دو زبانه می گویند.

این زبان ها الزاما یک زبان خارجی نیست مثلا در ایران کودکان شهرهای ترک زبان در منزل ترکی صحبت میکنند و در مدرسه فارسی یاد میگیرند.که به این کودکان هم کودک دو زبانه گفته میشود.
در اینگونه موارد دوزبانه بودن کودک ضروریست، چون ممکن است والدین کودک کاملاً بر زبانی که در اجتماع آنها صحبت می شود تسلط نداشته باشند.
بنابراین، کودک یک زبان در خانه و یک زبان در مدرسه یاد می گیرد.


اما در موارد دیگر دو زبانه بودن یک انتخاب است و والدین ترجیح میدهند که فرزندشان زبان دیگری هم یاد بگیرد، حتی اگر خودشان زبان دومی بلد نباشند.
یادگیری زبان دوم مزایای زیادی می تواند داشته باشد.


مزایای دو زبانه بودن


• کودک دو زبانه تمرکز بهتری در درک مفاهیم دارند به نسبت کودکان تک زبانه و کمتر حواسشان پرت می شود..
• کودک دو زبانه خلاق تر است و در پیدا کردن راه حل های خلاقانه بهتر از دیگران عمل میکند.
• کودکان یا فرادی که بیش از یک زبان را تسلط دارند دیرتر دچار پیری ذهن میشوند.
• کودکانی که به دو یا چند زبان تسلط دارند دایره ارتباطی گسترده تری دارند در نتیجه به منابع و اطلاعات بیشتری دسترسی دارند
در برخی کشورهای دنیا مانند کانادا دو زبان رسمی و شناخته شده وجود دارد در نتیجه افرادی که به هر دو زبان تسلط کامل دارند زودتر پیشرفت میکنند.
امروزه برخی والدین در تلاشند تا کودکان دو یا چند زبانه پرورش دهند تا در دنیای رو به رشد امروز هر روز بیشتر از قبل پیشرفت کنند

نظرات

 
 
Captcha  
بازگشت به بالا