مقالات

وابستگی در کودکان دوزبانه
25 بهمن ، 1400
وابستگی در کودکان دوزبانه وابستگی یکی از بزرگترین دغدغه های همه والدین است و برایشان مهم است که کود ...
خودزنی در کودک دوزبانه
23 بهمن ، 1400
خودزنی در کودک دوزبانه بسیاری از خانواده‌ها از رفتار‌های خشونت آمیز و خودزنی کودک دوزبانه ...
مشکلات کودک دوزبانه باهوش
20 بهمن ، 1400
مشکلات کودک دوزبانه باهوش بالا بودن نمره بهره هوشی کودک دوزبانه، علاوه بر مزایا و جنبه‌های مثب ...
ویژگی کودک دوزبانه باهوش
19 بهمن ، 1400
ویژگی کودک دوزبانه باهوش یک کودک دوزبانه باهوش معمولا نشانه‌هایی دارد که خیلی زود و پیش از آغا ...
کودک دوزبانه برونگرا
17 بهمن ، 1400
کودک دوزبانه برونگرا هر کودک خصوصیات متفاوتی دارد که او را از سایرین متمایز می سازد. درون گرایی و ی ...