مقالات

کودک دوزبانه غرغرو
23 دي ، 1400
کودک دوزبانه غرغرو غر زدن در میان افراد یکی از شیوه های عادی تخلیه ناراحتی محسوب می شود . چه در بزر ...