منوی دسترسی
مراحل شکل گیری وابستگی در کودکان دوزبانه

وابستگی در کودکان دوزبانه

وابستگی در کودکان دوزبانه

وابستگی یکی از بزرگترین دغدغه های همه والدین است و برایشان مهم است که کودک دوزبانه شان دچار وابستگی نشوند از این رو در این مقاله دلبستگی و مراحل شکل گیری آن را در کودک دوزبانه مورد بررسی قرار داده ایم.

وابستگی در کودکان دوزبانه

وابستگی یکی از بزرگترین دغدغه های همه والدین است و برایشان مهم است که کودک دوزبانه شان دچار وابستگی نشوند از این رو در این مقاله دلبستگی و مراحل شکل گیری آن را در کودک دوزبانه مورد بررسی قرار داده ایم.

بر اساس دیدگاه بالبی، دلبستگی در واقع پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاصی در زندگی برقرار می‌کنیم. نیاز به دلبستگی، یک نیاز نخستین است که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده و از نیازهای اساسی برای تحول شخصیت می‌باشد. در کنار این موضوع بالبی دو کنش حمایتی و اجتماعی را نیز مطرح کرد که در کنش حمایتی رفتار دلبســتگی در کودکان ایمنی ایجاد می‌کند و در کنش اجتماعی نیز رفتار دلبستگی از مادر به نزدیکان و سپس به بیگانگان گسترش پیدا می‌کند.

همچنین فروید دلبستگی را یک کشاننده ثانوی می‌داند که از نیازهای نخستین تغذیه به دست آمده است. با این حال این مفهوم در دوران کودکی از اهمیت خاصی برخوردار است و ارتباط مستقیمی با برآورده شدن نیازهای اولیه و اساسی کودکان دوزبانه دارد.

مراحل شکل گیری دلبستگی در کودکان

شکل گیری دلبستگی در کودک چهار مرحله دارد که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

  • مرحله پیش دلبستگی

مرحله پیش دلبستگی، اولین مرحله در ایجاد دلبستگی کودکان دوزبانه است که از زمان تولد تا سه ماهگی را در برمی‌گیرد. در این مرحله کودک دوزبانه تان متوجه محرک‌های محیطی می‌شود اما نمی‌تواند یک فرد را از فرد دیگر تشخیص دهد. او در این مرحله می‌تواند به چهره‌های افراد لبخند بزند و آواهای کودکانه (غان و غون) را سر دهد و یا با خارج شدن فرد از میدان بینایی‌اش شروع به گریه کردن بکند. استفاده از بازتاب‌ نــوزادان تضمین می‌کند که دیگران با کودک بمانند و بخواهند با او تعامل کنند. با توجه به عدم توانایی کودک دوزبانه در تمییز افراد از هم، برایش فرقی نمی‌کند که چه کسی به مراقبت کردن از او بپردازد.

  • دلبستگی در حال شکل گیری

مرحله دلبستگی در حال شکل گیری، سن سه تا شش ماهگی را شامل می‌شود. در این مرحله رشد ادراکی کودک دوزبانه تان نسبت به مرحله قبل بهتر شده است. به طوری که ملاحظه می‌کنید که واکنش‌های کودک در این مرحله انتخابی‌تر می‌شود و به محرک‌های آشنا تمایل بیشتری دارد. کودکتان در این مرحله به شما به عنوان مراقب اولیه، بیشتر از دیگران واکنش نشان می‌دهد. در واقع کودک دوزبانه در این مرحله ترجیح می‌دهد در هنگام ناراحتی به وسیله افراد نزدیک و مادرش آرام شود. به همین دلیل آرام کــردن نوزاد توسط مراقب اصلی اش به سهولت انجام می شود.

تمایز در نحوه ارتباط بین افراد آشنا با غریبه مهمترین دستاورد این مرحله است. حافظه نقش مهمی در این مرحله ایفا می‌کند. هرچقدر توانایی‌های حافظه در کودکتان بیشتر شود، راحت تر چهره مادر را در ذهن خود ثبت می‌کند در نتیجه واکنش متفاوت تری را به شما نسبت به دیگران نشان می‌دهد. همین امر در مورد رشد شــناختی کودک دوزبانه نیز به وضوح قابل مشاهده است.

  • دلبستگی واضح

در مرحله دلبستگی واضح از مراحل دلبستگی در کودکان دوزبانه که در سن شش ماهگی تا 2-3 سالگی اتفاق می‌افتد، توانایی‌های کودک در تمیز و تشخیص مادر بسیار بهتر می‌شود. کودک به شما توجه فعال کرده و از دیدنتان احساس شادی و لذت می‌کند. همچنین در نبود شما ناراحت می‌شود و ممکن است دچار اضطراب شود. این دلبستگی در کودکان دوزبانه زیر دو سال کاملا طبیعی است و در این مرحله مفهومی به نام "اضطراب جدایی" شکل می‌گیرد.
اضطراب جدایی یعنی اینکه کودک دوزبانه هنگام عدم حضور شما به شدت بی قرار و ناراحت شده و خواهان برگشت شماست. معمولا پس از مراجعت مادر این اضطراب کاهش پیدا می‌کند. اضطراب جدایی در این مرحله بهنجار است اما ممکن است ادامه یافته و یا در سنین بالاتر نیز دیده شود در آن صورت ممکن است منجر به اختلال اضطراب جدایی در کودکان شود.

  • ایجاد ارتباط متقابل

مرحله ایجاد ارتباط متقابل، از 3-2 سالگی تا پایان کودکی است. در این مرحله قدرت تفکر و فهم کودک دوزبانه به نسبت مراحل قبل رشد یافته تر می‌شود. خردسال در این مرحله کودک به درجه ای از رشــد روانی و عاطفی رسیده است که می‌تواند علت بعضی از رفتارهای مادر را درک کند و متوجه احساسات و حالت‌های او می‌شود. اکنون کودکتان درک می‌کند که چرا شما گاهی مجبور هستید او را ترک کنید.

نظرات

 
 
Captcha  
بازگشت به بالا